Středočeská vodovodní a kanalizační

Montáž vodoměrů a vodoměrných souprav

Montáž vodoměrů.

Vlastníkem vodoměru je vlastník veřejného vodovodu. Vodoměr je instalován na dobu max. 6 let s následnou výměnou vodoměru nebo jeho přecejchováním dle rozhodnutí provozovatele vodovodu.

 

Montáž vodoměrných souprav.

Vodoměrná souprava je vlastnictví odběratele vyjma samotného vodoměru, jehož vlastníkem je vlastník veřejného vodovodu. Dodání vodoměrné soupravy je zpoplatněno.
Pro montáž vodoměru nebo vodoměrných souprav kontaktujte naše zákaznické oddělení