Středočeská vodovodní a kanalizační

Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek

Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek
  • prvním krokem pro připojení na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci je podání žádosti o možnosti napojení na vodohospodářskou infrastrukturu a o vyjádření k inženýrským sítím v naší správě
  • k žádosti o napojení vodovodní přípojky je nutné doložit souhlas vlastníka infrastruktury, kopii stavebního povolení nebo územního rozhodnutí

Pro realizaci přípojek kontaktujte naše zákaznické oddělení