Středočeská vodovodní a kanalizační

Rozbory vod

Rozbory vod

Zajišťujeme prostřednictvím smluvní akreditované laboratoře odběry a rozbory pitných, povrchových a odpadních vod.

Pro laboratorní služby kontaktujte Ing. Davida Kunického