Středočeská vodovodní a kanalizační

17. 12. 2018: Stavba intenzifikace ČOV Řitka 3100 EO dokončena!

Vážení odběratelé,

informujeme Vás, že v prosinci 2018 byla dokončena stavba intenzifikace ČOV Řitka. V průběhu jara 2019 budou ještě prováděny drobné dokončovací stavební práce na budově ČOV a zahradnické úpravy areálu ČOV. V současné době je plně v provozu jedna linka ČOV o kapacitě 1550 EO (ekvivalentních obyvatel), která by měla být dostačující pro aktuální potřebu čištění odpadních vod vyprodukovaných z obce Řitka. Druhá linka o kapacitě 1550 EO představuje rezervu pro další rozvoj obce. V průběhu ledna 2019 bude na ČOV provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby a ČOV bude vodoprávně uvedena do zkušebního provozu na období 12 měsíců. Po zkušebním provozu bude tento provoz vyhodnocen a ČOV bude vodoprávně zkolaudována. Intenzifikací stavby ČOV o původní kapacitě 950 EO došlo k významnému navýšení kapacity ČOV a k obnově technologie čištění na úroveň současného technického pokroku v dané oblasti zejména s ohledem na odstraňování sloučenin dusíku a fosforu. Po vodoprávním uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu v lednu 2019 očekáváme ze strany doposud nenapojených odběratelů na veřejnou kanalizaci žádosti o realizaci připojení. K žádostem o realizaci připojení je nutné přiložit vždy písemný souhlas vlastníka veřejné kanalizace (Obec Řitka) s napojením.