Středočeská vodovodní a kanalizační

20. 3. 2020: Odečty vodoměrů při nouzovém stavu – koronavirus

Vážení odběratelé,

odečty vodoměrů za 1. kvartál roku 2020 probíhají s ohledem na nouzový stav a hygienická opatření vlivem koronaviru výhradně samoodečty telefonickým způsobem nebo přes odečítací lístky v poštovních schránkách a dále pouze v místech s dálkovým samoodečítacím zařízením. Osobní návštěvy odběrných míst naším odečítačem se neprovádějí.

Odečítač vodoměrů:

Lucie Vodenková

mobil: 723 683 749