Středočeská vodovodní a kanalizační

16.7.2021: Přerušení dodávky vody z tlakové části vodovodu Řitka

Z důvodu přerušení dodávky el. energie do vodárny Řitka vlivem udržovacích prací distribuční soustavy el. energie bude dne 30.7. 2021 od 9:00 do 14:00 hod přerušena dodávka pitné vody z tlakové části vodovodu Řitka. Gravitační část vodovodu Řitka bude v provozu. Děkujeme za pochopení a žádáme odběratele, aby si udělali dostatečnou zásobu pitné vody po dobu přerušení dodávky vody vlivem odstávky dodávky el. energie od správce distribuční soustavy.

Předpokládaná oblast v obci Řitka zasažená přerušením dodávky vody zvýrazněna v odkazu níže červeně:

Zasažená oblast přerušením dodávky vody 30.7.2021