Středočeská vodovodní a kanalizační

31.12.2021: Ukončení provozování vodárenské infrastruktury obce Řitka

Vážení odběratelé,

dne 31.12.2021 ukončujeme po uplynutí smluvní 6 leté spolupráce provozování vodárenské infrastruktury obce Řitka. Nového výběrového řízení na výběr provozovatele pro další období se nemohla naše společnost vzhledem k diskriminačním podmínkám zadávacího řízení zúčastnit. Zadávací řízení na výběr nového provozovatele prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a již vydal předběžné opatření, kterým zakázal obci Řitka uzavřít provozní smlouvu s nově vysoutěženým provozovatelem. Dne 31. 12. 2021 předáváme provoz přímo vlastníkovi obci Řitka, který bude prozatímně provozovat sám svým jménem a na svou odpovědnost. Na začátku ledna 2022 od nás obdržíte poslední vyúčtování dodaných služeb za 4. kvartál roku 2021.

Provozování v obci Řitka nebylo vždy jednoduché, za našeho působení došlo k přepojení vodovodu na mníšecký přivaděč a odstavení obecních zdrojů vody s nevyhovující kvalitou a ke stavbě intenzifikace ČOV Řitka na kapacitu 3.100 EO a to za plného provozu obecní kanalizace bez omezení odvádění odpadních vod.

Děkujeme Vám za spolupráci, trpělivost při řešení havarijních situací a doufáme, že jste byli se službami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v uplynulých 6 letech spokojeni. V nadcházejícím roce 2022 Vám přejeme vše dobré.

JUDr. Štefan Matejčík, jednatel společnosti

Ing. David Kunický, jednatel společnosti