Středočeská vodovodní a kanalizační

Cena vody

 

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně cen pro vodné a stočné:

Cena pro vodné od 1. 1. 2021:

55,79 Kč/m3 bez DPH, 61,37 Kč/m3 s DPH

Cena pro stočné od 1. 1. 2021:

38,90 Kč/m3 bez DPH, 42,79 Kč/m3 s DPH

DPH 10 %.

Obec Řitka – Kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2021

Obec Řitka – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020