Středočeská vodovodní a kanalizační

O nás

Středočeská vodovodní a kanalizační s. r. o. je společnost s českým kapitálem zaměřená na profesionální provozování veřejných vodovodů a kanalizací ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích na úrovni obcí a menších měst. Cílem společnosti je zajišťovat odběratelům dodávku kvalitní pitné vody a plynulé odvádění odpadních vod s jejich následným čištěním. Naší snahou je provozovat veřejné vodovody a kanalizace hospodárně s průběžnou obnovou vodárenského majetku v rozsahu dle rozhodnutí vlastníka infrastruktury.